^Powrót na górę
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

Current-practice-of-pulse-diagnosis-in-TCM

Diagnoza z pulsu to podstawowa metoda badania wg medycyny chińskiej. To jedna z najstarszych i najskuteczniejszych metod badania. Puls jest nośnikiem informacji na temat każdego narządu w ciele, pozwala na wnikliwą i szczegółową obserwację zdrowia i funkcjonowania całego organizmu. Dzięki temu możliwe staje się odnalezienie źródła chorób lub problemów zdrowotnych.

Każdy organ w ciele, każda tkanka, czy struktura są ze sobą połączone i wzajemnie wpływają na siebie. Ciało fizyczne połączone jest także z emocjami i umysłem. Zaburzenie czy nierównowaga w którejkolwiek z tych stref mogą mieć negatywne skutki na pozostałe z nich. Każda zmiana w funkcjonowaniu poszczególnych obszarów organizmu ma bezpośredni wpływ na jakość  pulsu.

Postawienie właściwej diagnozy opiera się na poznaniu i właściwym zinterpretowaniu informacji zawartych w pulsie. Technika ta jest całkowicie bezbolesna i bezinwazyjna. Poprzez badanie pulsu wykrywamy dużo wcześniej brak równowagi i różne choroby w organizmie oraz mamy możliwość podjąć zapobiegawcze kroki. Puls bada się przy pomocy trzech środkowych palców dłoni ułożonych na nadgarstkach poniżej kciuka. Osoba powinna być spokojna, odprężona. Pulsu nie bada się po intensywnym wysiłku ani po obfitym posiłku, ponieważ mogłoby to zakłócić obraz i uniemożliwić postawienie prawidłowej diagnozy.

Puls bada się na obu nadgarstkach. Bada się rytm pulsu, to czy jest regularny czy nie, mocny czy słaby, szeroki czy wąski, jakie jest napięcie ściany naczynia, jakie jest wypełnienie naczynia, czy puls jest wolny, szybki, głęboki... Puls powinien być regularny, rytmiczny (60-90 uderzeń na minutę). Powinien posiadać odpowiednie wypełnienie, napięcie ściany, szerokość naczynia, siłę oraz głębokość. Pozycja dystalna odzwierciedla stan górnego ogrzewacza, środkowa - stan środkowego ogrzewacza, a proksymalna - dolnego ogrzewacza. Poziom powierzchowny odzwierciedla stan Qi, środkowy - stan Xue (Krwi), a głęboki odzwierciedla stan narządów wewnętrznych.

 

Copyright © 2014.GABINET TERAPII NATURALNYCH
I DIAGNOSTYKI ORGANIZMU Pabianice.