^Powrót na górę
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Od dłuższego już czasu obserwujemy wzrost zainteresowania systemami leczenia naturalnego, które przyjmują holistyczny punkt widzenia i nie „rozkładają” człowieka na części. Dawne sposoby leczenia, jak ziołolecznictwo czy masaż, stały się znowu popularne, a badania naukowe potwierdziły ich pozytywny wpływ na zdrowie.

W świecie szybko rozwijającej się techniki ludzie czują potrzebę bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi. 

Skoro śmierć stanowi nieodłączne zjawisko życia, to uzasadnione jest dążenie, by człowiek, jako śmiertelne ogniwo nieśmiertelnego łańcucha, przeżył swój czas w poczuciu sensowności życia. Dlatego wszystko to, co powoduje przedwczesny zgon, winniśmy świadomie eliminować z naczego życia. W pełni uzasadnione są poszukiwania nowej metodologii medycyny, aby poznać człowieka w jego doli i niedoli, nie wystarczy badanie najsubtelniejszymi metodami fragmentów jego ciała, lecz przede wszystkim badanie świata, w którym żyje i którego jest cząstką zwrotnie z nim sprzężoną.

Od medycyny oczekuje się ochrony zdrowia psychicznego przed objawami niezadowolenia z życia, nerwic, frustracji, przed narkomanią itp., jak również przed niepokojąco nasilającymi się chorobami cywilizacyjnymi, jak zawały czy nowotwory.

Wokół medycyny narasta w zwi,ązku z tym coraz więcej wątpliwości, nie rozwiązanych problemów i wręcz pretensji. Zdrowie jest nie tylko kategorią biologiczną, ale i społeczną, obyczajową i kulturową.

Stale narastająca liczba ludzi nieuleczalnie chorych zarówno w kręgu psyche, jak i soma, zagraża istnieniu rodzaju ludzkiego. Dlatego poszukiwania dróg przetrwania są obowiązkiem ludzi różnych zawodów, a nie tylko lekarzy. We współdziałaniu dla zdrowia ludzi różnych zawodów istnieją większe niż myslimy możliwości zaspokajania ludzkich potrzeb w zakresie sprawności psychofizycznej.

Droga do profilaktyki i uleczenia chorob uważanych za  nieuleczalne wiedzie m.in. przez ekologiczną profilaktykę "łańcucha żywieniowego". Filozofia życia, wiodąca do ochrony przyrody i środowiska, sprzyja przetrwaniu. Nie kolor skóry, ani konto bankowe zadecydują o stosunku człowieka do człowieka, lecz poziom jego mądrości. Choroby nowotworowe, miażdżyca, choroby metaboliczne, psychiczne są uwarunkowane ekologicznie.

Wkraczamy w fazę dziejów, w której każdy dzień przynosi nowe wydarzenai - zarówno korzystne, jaki niekorzystne dla społecznego zdrowia, jak bezmyślne niszczenie biosfery.

Medycynę akademicką traktuje się coraz częściej jako doraźną pomoc w razie nagłej dolegliwości, natomiast terapie naturalne pomagają zapobiec chorobie, i na tym polega ich siła.

 

 

„Nie szukajmy początku choroby tylko w obecności wirusów i bakterii, ale zwróćmy uwagę, gdzie została naruszona równowaga w nas i wokół nas. Kiedy nauczymy się nie tylko naruszać ale i odnawiać harmonię i ład, zniknie wiele białych plam z naszej świadomości. Potem znikną również nieuleczalne choroby…” dr Julian Aleksandrowicz

 

TEST DIAGNOSTYCZNY

TAK - 2

NIE WIEM, NIE ZAWSZE, NIE DO KOŃCA - 1

NIE - 0

Mam wystarczająco energii w ciągu dnia

 

Negatywne sytuacje traktuję całkowicie spokojnie

 

Jestem optymistą

 

Szybko i dobrze dostosowuję się do zmian środowiska

 

Jestem odporny na przeziębienia i choroby zakaźne

 

Mam prawidłową wagę

 

Mam prawidłową postawę ciała

 

Mam świetliste oczy

 

Mam dobry refleks

 

Mam białe zęby bez próchnicy

 

Mam lśniące włosy bez łupieżu

 

Mam silne mięśnie

 

Mam jędrną skórę

 

Mam zdrowy sen

 

28 pkt - świetna forma - zalecenie to profilaktyka

20-27 pkt - stan przed chorobowy, ustalić przyczynę i podjąć racjonalne kroki

0-19 pkt - SOS, czas poważnie zadbać o stan zdrowia

 

 

 

Copyright © 2014.GABINET TERAPII NATURALNYCH
I DIAGNOSTYKI ORGANIZMU Pabianice.